Đã hoàn thành

speed customization of a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi gnkart với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

my website [url removed, login to view] is rather slow.

Besides the speed should be optimized for smartphones.

Third: The website [url removed, login to view] should be reinstalled.

At the moment it is installed through the interface of the provider "1und1".

The problem is that It is not very flexible, I cannot install plugins easily and so on.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online