Đã đóng

steam gambling manufactur

Dự án này đã được trao cho ihopes với giá $50 CLP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 CLP / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

CSGO skin roulette spin mechanism expert needed. Those you'll understand easily who have been in close contact with steam related program's and or gamble system. it'll be started as a start-up basic platform. So please if you got anything premade, we'd love to take a look into those.

Best wishes

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online