Đã hoàn thành

A table with data will be provided. In the front end, call the data as per user input.

Được trao cho:

$15 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

hyadesfreelancer

PHP,PDO, Core-php, CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Yii, Mysql, HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Angular js, jquery, AJax, Joomla, E-Commerce Wordpress, Woo-commerce, Open-cart And BUG FIXING etc. When we work for clie Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
2.3