Tester Dự án TMĐT tuyển dụng [QA-QC]

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng tài liệu kiểm thử Tester (Test Plan, Test Schedule, TestCase, Test Data...).

Thực hiện kiểm thử hệ thống, dịch vụ phát triển dựa trên các nền tảng .NET, Java, PHP, Laravel Framework, MS SQL Server và nền tảng di động (iOS, Android, Win7,8,10…).

Phân tích, đánh giá kết quả kiểm thử về tính năng, hiệu năng, chất lượng.

Đề xuất và tư vấn cho đội phát triển về các lỗi của phần mềm và cải tiến tính năng sản phẩm dịch vụ.

Xây dựng và quản lý quy trình phần mềm.

Xây dựng các tài liệu và báo cáo liên quan đến kiểm thử.

Android Java Mobile App Development PHP Kiểm tra/QA

ID dự án: #18316457

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$1236 cho công việc này

aswadakdas

?? Customer's satisfaction is my goal ?? ?? Also 100% Completion is happy of me and client. ?? ?? Rest 1% is my creative idea and honest effort. ?? Looking to be your Good Venture along with your project! Best Rega Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(4 Nhận xét)
2.0
lethanhloan92

Hello, I'm a freelancer from Hanoi, Vietnam. My name is Loan. I have 4 years experience in Software Testing. My current project is about Ecommerce System for Samsung shop. Please check my CV for more details. Thêm

$1222 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0