Đã hoàn thành

P5js Tetris -- 2

Được trao cho:

SimbaMoor

Hi Its me thank you so much about understanding me Really thank you I will do my best to do your project perfectly

$25 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0