Tích hợp thanh toán cho website tmdt lavarel framework

Đã Đóng Đã đăng vào 10 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tích hợp thanh toán ngân hàng/app thanh toán vào webapp tmdt (lavarel framework)

PHP HTML Thiết kế trang web AngularJS MySQL

ID dự án: #36399739

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 9 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$244 cho công việc này

Nehag510

Hello I have experience in web design as well as development.I am an expert Laravel developer and designer. I can start working immediately and can help you with the payment gateway in laravel framework as per the req Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(21 Nhận xét)
5.7
vanshika2022

Hi There, Good day! Hope you are doing fine. ⭐ I will work with milestone only and release money as per good work progress. ⭐ I have gone through your initial project requirement and understand your project details. Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.9
lachibang20

Xin chào, tôi là một nhà phát triển web có kinh nghiệm với chuyên môn là framework Laravel và tích hợp cổng thanh toán. Tôi tự tin rằng tôi có thể tích hợp cổng thanh toán hoặc ứng dụng thanh toán ưa thích của bạn vào Thêm

$135 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
achaurio

Có người làm chưa bạn, chưa có thì liên hệ mình, mình chuyên về tích hợp thanh toán webapp. Mình có kinh nghiệm 8 năm lập trình rồi.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0