Đã đóng

Hi there , all i need is 90$ in my Neteller ac , im ready to pay here 155$ upfront , as i can`t do this by myself ! im out of limmit ! Thanks

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $504 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hi there , all i need is 90$ in my Neteller ac , im ready to pay here 155$ upfront , as i can`t do this by myself ! im out of limmit ! Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online