Đã Đóng

thiết kế giao diện cho website có sẵn của tôi - 29/04/2018 05:32 EDT

7 freelancer chào giá trung bình ₫282539/giờ cho công việc này

₫305555 VND / giờ
(35 Nhận xét)
5.0
₫333333 VND / giờ
(6 Nhận xét)
3.7
thinhnguyentech

A proposal has not yet been provided

₫200000 VND / giờ
(6 Nhận xét)
3.1
₫305555 VND / giờ
(4 Nhận xét)
3.2
utpalkoley8888

Dear Sir, The ability to submit a proposal for your project is a great honor for me. I am well-versed in WordPress, e-commerce, and PHP, With more than four years of experience in this role. I'm ambitious professional Thêm

₫305555 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₫305555 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
phamduyhk

Chào bạn. Mình có kinh nghiệm xây dựng web bằng wordpress. Hiện tại mình đang là du học sinh ngành khoa học máy tính tại đại học Công nghiệp Nagoya - Nhật Bản. Hy vọng dược làm việc cùng bạn.

₫222222 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0