Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 21, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tạo trang web, mã nguồn joomla, wordpress, prestashop. Tạo component, module, plugins

Joomla PHP Prestashop WordPress

ID dự án: #8116558

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa Oct 5, 2015 đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$180 cho công việc này

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$226 USD trong 8 ngày
(360 Nhận xét)
7.8
joomlaservice

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 5 ngày
(26 Nhận xét)
4.3
Joomla2Project

bạn muốn làm website như thế nào vậy. bạn có thể tham khảo: https://www.freelancer.com/projects/php/trang-web-7772610/ tôi đã giúp đỡ anh ấy hoàn thiện.

$120 USD trong 4 ngày
(16 Nhận xét)
3.4
jomlacss

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 4 ngày
(10 Nhận xét)
3.2