Đã Đóng

Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫462500 cho công việc này

herbzone127

A proposal has not yet been provided

₫500000 VND trong 15 ngày
(10 Nhận xét)
3.6
ssi599a5dc458c8b

Let’s chat and discuss about price and work. 12 years experience in same filed you will get 100% correct work. No need to pay upfront money first check work quality and if you satisfied then pay.

₫550000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tiennguyenh

A proposal has not yet been provided

₫300000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dinhvoluc

Nếu phần mềm này cần tương tác với Excel/Office thì sẽ cần thêm thời gian để tham khảo thông tin về khoản này, có gì liên hệ trao đổi thêm, kinh nghiệm thì không có nhiều nhưng đảm bảo phần, tìm kiếm, lưu trữ, backup. Thêm

₫500000 VND trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0