Cần người hoàn thiện cổng truyện [login to view URL]

Đã Đóng Đã đăng vào Sep 11, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại mình đang cần người tiếp tục phát truyện cổng truyện online của trang VipTruyen.Vn.

Nếu bạn chuyên về php hãy tham gia dự án của bọn mình. Giá hoàn thành website là 3 triệu đến 5 triệu. Nếu các bạn muốn tham gia vào dự án của mình thì sẽ thảo luận thêm.

Yêu cầu của mình là các bạn tiến hành sửa chữa và nâng cấp cổng truyện [url removed, login to view] theo yêu cầu của mình. Các bạn tải bản phác thảo của mình tại: [url removed, login to view]%A3n+Th%E1%BA%A3o+Thi%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+C%E1%BB%95ng+Truy%E1%BB%87n+Ho%C3%A0n+Ho%C3%A0n+Ch%E1%BB%89nhVipTruyen+%283%[url removed, login to view]

Mình đang ở Sài Gòn, nên muốn làm việc với những người ở đây, hoặc ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi.

Kỹ năng yêu c

PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8451666

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa Nov 3, 2015 đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$138 cho công việc này

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$164 USD trong 6 ngày
(371 Nhận xét)
7.9
khoahuynhpro

Hello Dear!, I am really interested to work on this project, i am sure do quality work. I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to discuss more about the project Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(140 Nhận xét)
6.4
ngoaipho

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
3.8
minhphamit1602

Hiện tại mình chuyên về ngôn ngữ PHP, công việc thiết kế và code chức năng website. Mình muốn có tìm việc làm thêm online. Nếu bạn có nhu cầu xin liên hệ: 0966310922 or sky: minhphamit

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
visionsoft7

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Thêm

$147 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
timnguyen163

Có kinh nghiệm 2 năm học tập và nghiên cứu PHP. Rất muốn tham gia vào dự án của bạn, hy vọng được làm việc với bạn.

$165 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
huuthanhdtd1

プロポーザルはまだ届いていません。

$277 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0