Đã hoàn thành

On this project the Play and Pause buttons are not working, -- 3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi lucascp2prof với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

On this project the Play and Pause buttons are not working, we just need you to make them work. Currently they are commented out in the html code for each station, you can romove the comments and they will appear but we can't figure out why they don't work. If you can get them to work today it would be a big help.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online