On this project the Play and Pause buttons are not working, -- 3

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

On this project the Play and Pause buttons are not working, we just need you to make them work. Currently they are commented out in the html code for each station, you can romove the comments and they will appear but we can't figure out why they don't work. If you can get them to work today it would be a big help.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online