Đã Đóng

Hỗ trợ sử dụng thuật toán Apriori

Tôi đang làm web bán hàng sử dung fw laravel và tôi muốn tích hợp thuật toán Apriori vào dự án của mình.

Kĩ năng: PHP, Laravel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #26712945