Đã Đóng

THUÊ CODER PYTHON

1/ Project 1: làm giúp cho đứa em sinh viên

viết 1 chương trình bằng python đọc 1 file exe rồi tạo thành file mới trong đó nội dung file exe được lưu thành 1 biến (có thể mã hóa dạng base64 cho dễ lưu). khi thực thi thì ghi đoạn code file exe đó trực tiếp vào memory để chạy mà không cần tạo lại file exe cũ

2/ Project 2: update nâng cấp website đã đang hoạt động bằng python

Kĩ năng: Django, JavaScript, PHP, Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tuy H?a, Vietnam

ID dự án: #18920817

2 freelancer chào giá trung bình$210 cho công việc này

sapotacorp

Hello vw7535572vw, We will provide you dedicated resources on the project. Best regards, Michael

$220 USD trong 3 ngày
(761 Nhận xét)
8.6
DevStar925

Hello. I have experience in development for 8 years. Especially Python, django is my major skill. You can know my skills once you see my profile. I promise you 100% guaranteed project as a senior and full-stack dev Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(39 Nhận xét)
6.6