ôi cần thuê freelancer chỉnh sửa, thêm mới hệ thống, layout web đặt phòng,combo khách sạn ([login to view URL])

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Tạo code trong admin và layout web

- Fix lỗi web hiện tại

- Tạo thêm chức năng admin và layout

Hiện tại đã có đầy đủ file html

Web liên quan đến đặt phòng khách sạn, tour du lịch

combo khách sạn

- Yêu cầu người làm có kinh nghiệm về PHP

- Và người code tại Tp, HCM

- Đã chuẩn bị file html sẳn chỉ cần bắt tay vào làm

[login to view URL]

CSS Thiết kế đồ họa HTML PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #16633112

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫88253968 cho công việc này

ArkssTech

Hi , It’s great to meet you. I’m Sumit Nautiyal, co-owner of Arkss Technologies Private Limited. We develop: kickass, cutting-edge software for web applications, mobile apps, Blockchain, Cryptocurrency, Tra Thêm

₫94444444 VND trong 30 ngày
(52 Nhận xét)
6.1
athminteam

Your project comes under our area of interest, together we can finish your project with our technical expertise and dedicated team.

₫94444444 VND trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
2.5
BeyoutiF00L

I am confident enough that I can complete this project as I have done such work in the past and have relevant experience in it!

₫70000000 VND trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
1.5