Đã Đóng

viết thuê web khách sạn để báo cáo trên

3 freelancer chào giá trung bình$18 cho công việc này

Abhishektophat

Hello! After reviewing your project description, I’d love to discuss in more detail with you to ultimately understand your needs more. I highly value professionalism and hold myself strictly accountable to represent m Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thanhdat792uet

bạn cho mình xin thêm yêu cầu cụ thể là gì không? (Về cơ sở dữ liệu,,môi trường....). Liên hệ gmail [login to view URL]

$15 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tronglinh9720

Tôi có 1 năm kinh nghiệp về làm web php, đã từng làm việc tại FPT Software và công ty phát triển web tại Tokyo Nhật Bản. Kinh nghiệp làm việc với các framework như Laravel, CakePHP. Font-end: Thông thạo CSS3, Bootstrap Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0