Cần tinh chỉnh chức năng trên website

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần chức năng thay tất cả liên kết ngoài trong tất cả bài viết dưới dạng liên kết trong (internal link) và tạo trang chuyển tiếp 5s khi nhấn vào những liên kết này.

Web mình dùng wordpress.

Muốn thay liên kết trong bài viết như sau

Liên kết gốc là liên kết ngoài để tải file: [login to view URL]

Chuyển thành: [login to view URL]

"aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZvbGRlci9HQU1tUklJTCM5SGkxUWpLSThQenFHR0JGYWp0NXpB" được tạo ngẫu nhiên

"[login to view URL]" tượng trưng cho domain của mình

Nhấn vào liên kết sẽ chuyển sang trang chuyển tiếp. Đếm ngược 5s hiển thị nút nhấn "Tải về/ Download"

Nhấn vào nút "Tải về" sẽ chuyển đến liên kết gốc ban đầu

PHP WordPress JavaScript

ID dự án: #26763148

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$115 cho công việc này

Hophat1996

Tôi là senior php, tôi có đủ khả năng để thực hiện việc bạn mong muốn. Nếu được bạn tin tưởng, rất mong được làm việc với bạn.

$100 SGD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0