Đã Đóng

Cần tinh chỉnh chức năng trên website

Cần chức năng thay tất cả liên kết ngoài trong tất cả bài viết dưới dạng liên kết trong (internal link) và tạo trang chuyển tiếp 5s khi nhấn vào những liên kết này.

Web mình dùng wordpress.

Muốn thay liên kết trong bài viết như sau

Liên kết gốc là liên kết ngoài để tải file: [login to view URL]

Chuyển thành: [login to view URL]

"aHR0cHM6Ly9tZWdhLm56L2ZvbGRlci9HQU1tUklJTCM5SGkxUWpLSThQenFHR0JGYWp0NXpB" được tạo ngẫu nhiên

"[login to view URL]" tượng trưng cho domain của mình

Nhấn vào liên kết sẽ chuyển sang trang chuyển tiếp. Đếm ngược 5s hiển thị nút nhấn "Tải về/ Download"

Nhấn vào nút "Tải về" sẽ chuyển đến liên kết gốc ban đầu

Kĩ năng: PHP, WordPress, JavaScript

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #26763148

4 freelancer chào giá trung bình$115 cho công việc này

scripts24

Chào, Chuyên môn về Wordpress / Wooc Commerce: - => Hoàn thành phát triển WordPress như phát triển WordPress tùy chỉnh, cửa hàng thương mại điện tử WP, Blog, Diễn đàn, v.v. => Tích hợp BuddyPress, Google Analytics, b Thêm

$150 SGD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
4.3
kpcod

EXACT WORK DONE PLEASE CHECK LINKS BELOW I WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AN Thêm

$140 SGD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
nguyentanquilong

Có 6 năm kinh nghiệm về lập trình web tool, auto, c++ C#, selenium, Java. Có thể hoàn thành yêu cầu sớm. Thông tin liên hệ: SDT 0352605493 [login to view URL]

$70 SGD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Hophat1996

Tôi là senior php, tôi có đủ khả năng để thực hiện việc bạn mong muốn. Nếu được bạn tin tưởng, rất mong được làm việc với bạn.

$100 SGD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0