Đã Đóng

TOKEN SYSTEM

2 freelancer chào giá trung bình$40000 cho công việc này

technosystem

Lets discuss in PMB. For last 18 years i have been developing Websites, Mobile apps, Blockchain, Decentralized Trading Exchanges, Crypto Coins based on ERC20, Bitcoin Core, X11, IOTA, Dash, Mining Pools, Block Explorer Thêm

$35000 USD trong 7 ngày
(259 Nhận xét)
9.4
(138 Nhận xét)
8.9