Xây dựng tool report Adwords và Facebook

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn làm 1 tool để lấy các Report báo cáo của Google Adwords và Facebook theo templates có sẵn mà mình tạo rồi send PDF vào mail mỗi tuần / lần hoặc đặt lịch

Mình muốn làm việc với các ban chuyên về Laravel và tại Hồ Chí Minh để thuận tiện trao đổi

Laravel PHP

ID dự án: #16483110

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₫39166666 cho công việc này

emasterindia

Hello, I gone through your given project posting and i believe that i can provide you the desired quality work.I am Proficient having 6+ years of experience and developed 100+ mobile applications and 200+ websites a Thêm

₫10000000 VND trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
2.8