Đã Đóng

Xây dựng tool report Adwords và Facebook

Mình muốn làm 1 tool để lấy các Report báo cáo của Google Adwords và Facebook theo templates có sẵn mà mình tạo rồi send PDF vào mail mỗi tuần / lần hoặc đặt lịch

Mình muốn làm việc với các ban chuyên về Laravel và tại Hồ Chí Minh để thuận tiện trao đổi

Kĩ năng: Laravel, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16483110

4 freelancer chào giá trung bình₫39166666 cho công việc này

Hariomtechnology

Hello, We are one of the best APPS DEVELOPMENT team on freelancer. We have more than 121+ Client Reviews (Feedbacks). Please check our profile here: http://www.freelancer.com/u/Hariomtechnology.html. Please see Thêm

₫15277777 VND trong 12 ngày
(82 Nhận xét)
7.1
guruji123

Dear Client, Greetings a day! I would like to help facebook post tracking development in laravel. I have design and develop so many websites and applications. I have 6+ years great experience with 150+ websites, Thêm

₫119444444 VND trong 45 ngày
(21 Nhận xét)
3.5
emasterindia

Hello, I gone through your given project posting and i believe that i can provide you the desired quality work.I am Proficient having 6+ years of experience and developed 100+ mobile applications and 200+ websites a Thêm

₫10000000 VND trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
2.8
₫11944444 VND trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
2.2