Đã Hủy

Xây dựng trang web login = facebook

Xây dựng trang web login = api facebook 2.4

Cần thực hiện được:
Khi login member bằng chức năng login facebook thì API APP FACEBOOK 2.4 phải get được user và mail để lưu vào data, và thành viên web sẽ sử dụng tên của Facebook và mail của facebook để post bài.

Kĩ năng: HTML, PHP, Steam API, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: login facebook app web, login facebook web, web chat facebook login, asterix pbx web login, automated web login data extraction, web login app using, free web script facebook, vb6 web login, dynamic web login, joomla web login form

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #8348859

8 freelancer chào giá trung bình$147 cho công việc này

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$175 USD trong 6 ngày
(368 Nhận xét)
7.9
giahuy10

Chào bạn. Bạn có thể nêu rõ yêu cầu được không? Mình có thể thiết kế trang web và đăng nhập bằng facebook cho bạn.

$147 USD trong 3 ngày
(73 Nhận xét)
5.6
MakhijaRavi

Hello Sir We are a 7 years old web and mobile app development company in India. We are working in Wordpress, PHP, Joomla, Magento, Android, iOS and SEO. We do have in-house staff for these departments. We are th Thêm

$277 USD trong 7 ngày
(45 Nhận xét)
6.1
ngoaipho

A proposal has not yet been provided

$100 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.2
incoderscom

Lets start the work. Please give me few minutes for discussion. Thank you. ===========================================

$101 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.1
stogroup217

I can do your project very quickly and cheap. Please contact with me, we can talk about details Thanks STO

$100 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
letuthucgc

tôi đã xây dựng thành công chức năng này, lấu được em mail và id fb của người dùng, thông qua api của fb

$98 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vietpoorpltn

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$166 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tv55c19966a8a0b

A proposal has not yet been provided

$111 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0