Phát triển phần mềm dựa trên mã nguồn mở sử dụng php framework symfony

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần tìm 1 bạn hoặc 1 team phát triển dựa trên mã nguồn mở sử dụng framework Symfony.

Mong muốn hợp tác và phát triển lâu dài.

Ưu tiên team tại Hà Nội đã code những hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Biết phân tích hệ thống.

PHP CakePHP HTML Kiến trúc phần mềm MySQL

ID dự án: #29325663

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở