Đã Đóng

Phát triển web

12 freelancer đang chào giá trung bình $136 cho công việc này

maysaxena

Dear Sir/ma'am, Greetings !! I have 8+ years of experience with my 50+ developers those are best in their domain. Me and my team can redesign your existing website with a better layout, professional look, responsiv Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(488 Nhận xét)
8.1
TopDesigner315

Need growing for your business via Online? I'm pretty happy to bid on this interesting project. I read your description carefully and I think that I am the developer you are looking for and are suitable for this task. Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(31 Nhận xét)
5.3
KDC999

Hello. I am happy to get this opportunity to bid your project. please tell me about kind of site you want. I can make a beautiful site using proper builder and editer such as elementor, gutenburg, visual composer(WPB Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
4.8
indiasofttel

Chào bạn, Tôi có kinh nghiệm tốt về phát triển trang web và tôi muốn thảo luận về nội dung trang web cá nhân của bạn. Hãy bắt đầu trò chuyện để thảo luận thêm. Cảm ơn,

$160 USD trong 3 ngày
(27 Nhận xét)
5.0
jain602

Hi I specialize in WordPress & I can design your WordPress website as per your requirements. With my 5+ years of experience I assure you that this websitewill be responsive in all devices. I assure you the quality wor Thêm

$130 USD trong 5 ngày
(31 Nhận xét)
4.5
RavenSolutions

I checked your project: Phát triển web and I am totally sure that I am able to accomplish it ! I am very good at PHP, Website Design, Graphic Design, PHP. Hi SEOCHAT1! Please Send me a message so that we can discuss mo Thêm

$155 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
4.1
zeeshan411

Hi, I have read your project description. I am full stack developer having 10 years working experience and I am very confident to build your website in PHP, WordPress, Laravel, Codignator and Reactjs. I am an exp Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
3.9
vipan1992

Hello Hope you are doing well. I have 7+ years of expertise in website and mobile app development using PHP, Wordpress, Joomla, HTML, CSS, C++, Javascript among many others. Doing work that is of easy access to user Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
RachitGroup

⭐⭐⭐⭐⭐ Xin chào, tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi có Xếp hạng 5 sao⭐⭐⭐⭐⭐ trong Fr Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
companies360

Hello Sir, PHP and WordPress is my core knowledge. Let me know what you want to modify in your PHP application. I can start my work right away if you want. Thanks.

$140 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
1.7
digigyorIT

Xin chào, Chúc mừng ngày mới! Tôi tình cờ bắt gặp bài đăng công việc của bạn liên quan đến việc phát triển / nâng cấp trang web từ đầu. Tôi hiểu yêu cầu của bạn và có một hình ảnh rõ ràng về nó. Trang web responsive Thêm

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
pvthanh38

Tôi: PHAN VĂN THANH - Tôi có 5 năm kinh nghiệp lập trình web, thực hiện trên dưới 40 dự án lớn nhỏ - 1 năm kinh nghiệm Tester - Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trinh và framework lập trình như sau: Laravel, Phalcon Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0