Đã Đóng

Uniprogy Script Customization

Hello,

I need experienced Uniprogy Developers only.

I need to implement multilingual fields on CMS backend. It's a small job for experienced Uniprogy developers.

I have attached the requirement. Please read and BID.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: script developers, multilingual cms, php backend script, php uniprogy, webpageworker, php script implement, small customization, cms customization, uniprogy, implement script, script cms, script customization, powerful google maps customization script, business card customization script, backend script read, product customization script, php script last 3days free job, tshirt customization script flash, php script developers bid, php cms script, php script email attached, php script customization, customization cms, product customization script php, script implement

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mumbai (Bombay), India

ID dự án: #1710108

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

W9mKY4Ue0

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0