upgrading our wordpress and other plugins - 1

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹100 - ₹200 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 32

Mô Tả Dự Án

We have a website in wordpress needs to upgrade its wordpress and all the plugins. All the plugins are either free or bought.

There are some set of errors on trying to upgrade, we have that on the attached file.

The freelancer has to solve all these.

Please note : due to some plugings not upgraded, we have issue in the display of plugins on the webpages. This work is included in the job description

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online