Đã hoàn thành

upgrading our wordpress and other plugins - 1

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KatelynJB với giá ₹138 INR / hour trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹200 INR / hour
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We have a website in wordpress needs to upgrade its wordpress and all the plugins. All the plugins are either free or bought.

There are some set of errors on trying to upgrade, we have that on the attached file.

The freelancer has to solve all these.

Please note : due to some plugings not upgraded, we have issue in the display of plugins on the webpages. This work is included in the job description

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online