Đã đóng

I am using WordPress and WooCommerce. The search results on my website wind up going to a page that is an exact copy of my /shop page and I don't want that. After doing some research I think the problem is that the search results and the shop are using th

Dự án này đã được trao cho deep0209 với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am using WordPress, WooCommerce and a plugin called Smart WooCommerce Search. The search results on my site wind up going to a page that is an exact copy of my /shop page. After doing some research I think the problem is that the search and the shop are using the same template ([url removed, login to view]).

I found this solution posted for someone else with the same problem: [url removed, login to view] If the solution works, it should be a quick job for someone who is good with code, which I am most definitely not. I would need it incorporated into my child theme.

I am also open to other solutions. My website is https://barglobeworld.com.

Thanks.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online