Đã hoàn thành

veideo site error fix

Được trao cho:

ProgPro117

Ready to start now!

$50 USD trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

TechOnWrox

hi sir, I can help you.

$50 USD trong 1 ngày
(19 Nhận xét)
4.5
avj1989

Can fix it ASAP. Please have a look to your PM. Thank you

$140 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.1
AaronOwen

I am a computer scientist looking for freelance work. Please see private message, I look forward to hearing from you. Aaron

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.2