verifone offline software for vx675

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

verifone offline software for vx675

.NET Lập trình C# Lập trình C++ PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #17120029

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$2167 cho công việc này

sun0815

Hello sir. I am full experience with windows desktop application development and windows web server application development using C# dotnet and aspnet, VB dotnet, Azure, Unit Test, Xmarin, QT, JAVA and so on. You wil Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(46 Nhận xét)
6.5
ayninfo

AYN InfoTech Private Limited that has been in business (Software Development & Digital Marketing ) for the Past 10 Years. We have been an established and popular company with an excellent track record for the best cu Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
3.7