Đã Đóng

verifone offline software for vx675

verifone offline software for vx675

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #17120029

3 freelancer chào giá trung bình$2167 cho công việc này

sun0815

Hello sir. I am full experience with windows desktop application development and windows web server application development using C# dotnet and aspnet, VB dotnet, Azure, Unit Test, Xmarin, QT, JAVA and so on. You wil Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(46 Nhận xét)
6.5
ayninfo

AYN InfoTech Private Limited that has been in business (Software Development & Digital Marketing ) for the Past 10 Years. We have been an established and popular company with an excellent track record for the best cu Thêm

$2500 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
3.7
$2500 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
3.4