Đã hoàn thành

Very Simple web script in C# .NET or PHP

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $26 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
5.7
abbalove

Hi, can I know the URL of the page? I am experienced a lot with task you need. I can do it. I can create a demo for you, too. Rocky

$22 USD trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
4.6
$25 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.8