Đã Đóng

Viết phần mềm tạo video youtube

Tôi cần 1 phần mềm theo tool mẫu sau đây: [url removed, login to view]

Yêu cầu thêm của tôi là có thể bỏ thêm audio giọng đọc + sub + hình ảnh. Làm sao để chúng khớp với nhau.

Và đây là kết quả phải thu được: [url removed, login to view]

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12195841

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3157894 cho công việc này

espsofttech

Hello, Please share more detail of your requirement so that i can provide you best services and support from my end. Looking forward to hear from you. shelly

₫3157894 VND trong 3 ngày
(119 Nhận xét)
7.1