Đã Đóng

Viết phần mềm tạo video youtube

Tôi cần 1 phần mềm theo tool mẫu sau đây: [url removed, login to view]

Yêu cầu thêm của tôi là có thể bỏ thêm audio giọng đọc + sub + hình ảnh. Làm sao để chúng khớp với nhau.

Và đây là kết quả phải thu được: [url removed, login to view]

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: submit feed video youtube, upload video youtube vbnet, script upload video youtube dailymotion, joomla video youtube, sex video youtube, video youtube pictures, professional quality video youtube, registration page microsoft video youtube, upload video youtube, sexy video youtube, upload video youtube using vbnet, streaming video youtube, as3 video youtube player functionality, flv source video youtube, upload video youtube aspnet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12195841

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3157894 cho công việc này

espsofttech

Hello, Please share more detail of your requirement so that i can provide you best services and support from my end. Looking forward to hear from you. shelly

₫3157894 VND trong 3 ngày
(119 Nhận xét)
7.1