Đã Đóng

Voip Switch PHP CDR Programming

We are looking for PHP programer who can programing / Customize CDR from Voip Switch Application

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: php cdr, programming voip cdr, voip switch programing, voip switch cdr php, voip programming, switch c programming, c programming switch, application for php programming, voip, voip switch, php programer, cdr, voip|, switch application, cdr application, php voip application, voip application php, php switch, cdr voip, switch programming, programming switch, voip php, application voip, php voip, customize php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Calgary, Canada

ID dự án: #1020360

3 freelancer đang chào giá trung bình $483 cho công việc này

nasirbest

Please provide more details

$500 USD trong 10 ngày
(30 Nhận xét)
5.9
shlokjodha

lets begin.

$450 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
santana0809

Please check PM.

$500 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0