Đã đóng

i want to customize website menu toolbar to be like that of freelancer framework of the website joomla

Dự án này đã được trao cho Citrus8ug với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

i want a php developer with joomla template and component development experience to customize my joomla menu toolbar to be exactly like that of [url removed, login to view] own with all the functionality in [url removed, login to view] menu tool bar in it, including the design layout of [url removed, login to view] menu toolbar i want it to be just like of freelancer menu toolbar the

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online