Đã đóng

I want to hire full time freelancer for my WordPress website

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10764 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹10000 INR
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I have already developed a website and I am looking for full time freelancer (8 hrs / day) to do enhancements & maintenance for my website.

I am looking for 3 to 4 months term duration. Duration may extend.

I am willing to pay Rs 10,000 / month.

If only you are ok with the payment then do bid. Others Kindly excuse

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online