I want to hire full time freelancer for my WordPress website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹10000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

I have already developed a website and I am looking for full time freelancer (8 hrs / day) to do enhancements & maintenance for my website.

I am looking for 3 to 4 months term duration. Duration may extend.

I am willing to pay Rs 10,000 / month.

If only you are ok with the payment then do bid. Others Kindly excuse

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online