Đã đóng

want to setup my categories and sub categories professionally with related fields and forms.

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $219 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

hello my site is simple with basic classifieds features , i want to add

related advanced fields and forms for each category with perfect fucntions without bugs,

let me know if you can work on laravel website.

etmunir.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online