Đã đóng

I want someone to Setup AWS ( Ec2 Instance ) with RDS + Elasticache + CloudFront of Amzon Too.

Dự án này đã được trao cho Techguys2k19 với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need to setup an AWS Server ( Ec2 Instance ) with separate RDS ( Mysql ).

I don't want to use Localhost Mysql. I also want to use CDN ( Cloud Front ) of Amazon for better Speed and maximum con current users.

My main work is to get out the maximum con current users from [url removed, login to view] server of AWS.

Let me know if you wanna know more details

thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online