Đã đóng

I want a very good php developer

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$120 - $150 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Please Indians dont bid. Please Indians dont bid. Please Indians dont bid. Please Indians dont bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online