I want a very good php developer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $120 - $150 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Please Indians dont bid. Please Indians dont bid. Please Indians dont bid. Please Indians dont bid.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online