Còn mở

web api for an app

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₱421162 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱200000 - ₱400000 PHP
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online