Đã đóng

web based ERP for Manufacturing companies with source code

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $872 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Hi,

I am looking web based ERP for Manufacturing companies with following core modules:

- Sales Management

- Warehouse Management

- Material Resource Planning

- Distribution Management

- Sales Tracing System

- Insurance Claims System

- Logistics Solutions

- Finance & Accounting System

- HRMS

I need ready made one which is already working 100% bug free with source code. The technologies should be [url removed, login to view] MVC, MSSQL (Preferred), or PHP with MYSQL (desirable).

I am not looking for develop it from scratch, so please bid with your ERP live/ video/ snapshots mandatory, with this your bid will not be considered.

P.S: Budget is between 250-750 USD.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online