Đã Đóng

Làm web để hoàn thành dự án chuyên đề tốt nghiệp (Odoo)

3 freelancer chào giá trung bình$160 cho công việc này

sapotacorp

Hello huyhoang1997, We have read your project details and we are very much interested to work with you. Our latest Python projects are: [login to view URL],cippo api,. Best regards, Michael

$350 USD trong 4 ngày
(1003 Nhận xét)
8.8
engmalaa

Hi there, Roaya is Odoo official partner in Egypt. We are ready to start working on your project. Please let us discuss the details. Regards, Mohammad Alaa

$100 USD trong 1 ngày
(56 Nhận xét)
5.8
uynv19

Tôi sẽ giúp bạn hoàn thành được đề tài tốt nghiệp dạng này bằng việc xây dựng một website thương mại điện tử giới thiệu doanh nghiệp, trong đó có chức năng giỏ hàng và thanh toán, mặt hàng có thể phân loại thành nhiều Thêm

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0