Đã hoàn thành

web design live

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mohsinhassan90 với giá $111 USD trong 11 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
11 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

my site [url removed, login to view] I need design change just like [url removed, login to view] just mail page so 1 page

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online