Đã đóng

web developer

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp34714164 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp50000000 - Rp100000000 IDR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I want to make website like OLX web for indonesia market. I know the cms like osclass. Could you help me to modification the osclass cms?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online