Xây dựng web site tuong tu clmm chấm me

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần code web tương tự clmm chấm me biết rõ về api momo

PHP API JavaScript

ID dự án: #33750090

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình$428 cho công việc này

d1mangolub

Xin chào _________________________________________ ⭐ Tôi rất quen thuộc với Javascript, đặc biệt là React & Vue và tôi tự tin trong lĩnh vực này. Tôi có thể xử lý bất kỳ loại dự án nào với ReactJS và Node + Express. Tô Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
6.0
anastasbestdew

Hello Thanks for your job posting. As a senior full stack developer I have strong experience of creating professional clean projects for the past 10 years. I can handle and complete your project successfully. Looking f Thêm

$700 USD trong 5 ngày
(16 Nhận xét)
5.6
tohamelnik

Dear! I've just read your project description carefully and got interested this project because it fits on my skills. I am a senior FullStack developer and have rich experience more than 10 years in this industry. I am Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
4.2
delllcita1

HELLO DEAR CLIENT I have gone through your project details, having all the required skills and VAST EXPERIENCE.I confirm to you that the project is doable since its within my area of EXPERTISE. Timely and Good work is Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bernardkanyumu40

JAVA EXPERT SOFTWARE DEVELOPER DEAR EMPLOYER, I can assure you 100% that we are fully capable of executing any level of task/project based on the skill required. I am fully confident about our skills and my understandi Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
green2023

Mình có thể làm dự án này nhanh chóng giống như bạn yêu cầu. Mình có thể làm dự án này nhanh chóng giống như bạn yêu cầu.

$500 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0