Đã hoàn thành

web store

Dự án này đã kết thúc thành công bởi EliteITAnalyst với giá £125 GBP trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Due to being ill I unfortunately have been unable to do work for my final assignment. I need a php page with embedded sql. It's a simple and small job, I will discuss more with the person I work with. But in a nutshell it is a very basic store with an ERD to match. Many thanks.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online