Web Truyện - Forum - PHP

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần thuê Dev lập trình một web để có thể đăng truyện và tương tác + đồng bộ cơ sở dữ liệu để có thể sử dụng song song với Forum MyBB (Làm riêng Forum càng tốt, chức năng đơn giản không cần cầu kì).

PHP Golang Website Build Ruby on Rails Laravel

ID dự án: #36885594

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 3 tháng trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$577 cho công việc này

ykarora26

Hello, As you are looking for Laravel expert developer for CMS project. I am a Laravel developer having more than 6+ years of experience in Laravel and have developed many high-end projects using Laravel. I am sincer Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(334 Nhận xét)
8.1
keshavkalra90

Job Title: Web Story - Forum - PHP Expert Developer for Web Story and Forum Development with Over 10 Years of Experience I am Keshav Kalra, an experienced and highly skilled PHP developer with over 10 years of exp Thêm

$545.4 USD trong 40 ngày
(219 Nhận xét)
7.6
pvsysgroupinc

Hi there! My name is Devyani and I'm a fast-growing freelancer with over 3,000 positive reviews. I understand that you're looking for someone to help with building a web forum, specifically designed for online writing Thêm

$1000 USD trong 60 ngày
(96 Nhận xét)
7.8
c0909h1179

Hi there, I am the best here! Please check out my profile and see what others have to say about the work I've done related to the skills you're looking for. Hope to work together soon. Thanks!

$583 USD trong 7 ngày
(36 Nhận xét)
6.5
namcusamlc

Hi bạn, Mình thấy bạn đang tìm dev để xây dựng Website đăng truyện trong khi có thể đồng bộ trực tiếp với Forum MyBB. Mình đã có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng các hệ thống phức tạp. Mình có thể giúp bạn xây dựng hệ Thêm

$583 USD trong 7 ngày
(21 Nhận xét)
5.8
NEHABHAT92

Hi, I can create Web Truyện - Forum - PHP I am an experienced Web developer and work on crypto currency development and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your Thêm

$583 USD trong 7 ngày
(37 Nhận xét)
5.4
afowzi7

Hello there! I'm Fowzi, a website and mobile app developer from Melbourne, Australia. I understand that you're looking for a developer to build a web forum that can support writing and sharing of text while also provi Thêm

$599.99 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.2
lmhunhthanh91

I have more than 10 years of experience working with PHP, CodeIgniter, Prestashop, Laravel, MySQL, PostgreSQL, API, HTML, Javascript, Node Js, Vue Js Css, Git, C#, TLV, QR Code, BarCode, SQL Server, Devexpress, and int Thêm

$660 USD trong 20 ngày
(13 Nhận xét)
4.1
Babysmile2022

Hello there! My name is Ion and I am a senior full stack developer with more than 10 years of experience. I have worked on many different types of projects, from desktop applications to web applications to mobile appli Thêm

$583 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.5
katerynazadorozh

I am a senior full stack web/mobile and IOS developer with extensive experience in developing scalable and high-performance applications. With my expertise in front-end and back-end development, I am confident that I c Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
marinoi1308

Hello there! My name is Marinka, and I am excited to learn more about your project for Web Truyện - Forum - PHP. As a dedicated, collaborative and highly skilled Software Engineer with 7+ years of experience, I have ac Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
yassineelazrak55

Xin chào, tôi là nhà phát triển web và tôi có các kỹ năng để phát triển những gì bạn muốn trên trang web của bạn cũng như biểu mẫu và tôi có thể làm với ngân sách tối thiểu của bạn

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
achaurio

Có người làm chưa bạn ? Nếu chưa có thì liên hệ mình nhé, mình từng làm web truyện rồi. Mình có hơn 8 năm kinh nghiệm lập trình. Mong được hợp tác.

$583 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0