Đã Đóng

Xây dựng webchat (đã có server chat xmpp) dùng AngularJS hoặc nodeJS

Cần phát triển 1 công cụ chat bằng web dùng ngôn ngữ AngularJS hoặc NoteJS.

Hiện tại đã có server chat cho mobile dùng XMPP.

Đang cần phát triển phần webchat và phần backend.

- Lịch sử chat

- Tag cuộc chat

Đến làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty ([url removed, login to view]).

Sẽ trao đổi chi tiết công việc khi gặp mặt.

Kĩ năng: AngularJS, Node.js, PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #10953297

6 freelancer chào giá trung bình$859 cho công việc này

websolutions008

Hi, This is Sherly We could build a website. Payment could be released after you are completely satisfied with our output. our recent online store wordpress site in woocommerce. [login to view URL] https:// Thêm

$555 USD trong 20 ngày
(55 Nhận xét)
6.0
satvainfotech

Hello, We are expertise Team of Professionals having experience of more than 12+ years in IT Fields. We have very good exposure in .NET, WCF/WPF, MVC 4+, MSSQL, LAMP, PHP, MySQL, Wordpress, CakePHP etc.., We ar Thêm

$888 USD trong 20 ngày
(10 Nhận xét)
5.3
TechStormTeam

Hello, I have strongly experienced about Sip Phone & Chat App. Here is my past works: [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$1666 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
4.1
phonedroidapps

EXACT WORK DONE PLEASE CHECK LINKS BELOW Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , Thêm

$515 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
welldonewisher

I have worked with Jabber/XMPP. Do you speak English? Thêm

$777 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
equatortek

Hi, Chúng tôi đã trải qua công việc đăng của bạn vào việc tạo ra một ứng dụng trò chuyện. Chúng tôi rất quan tâm đến công việc này và chúng tôi có thể bắt đầu ngay lập tức. Dưới đây là một số tác phẩm gần đây của chúng Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0