Đã Hủy

Webmailer

I need a webmailer which allows several users to log in and for each user to configure several pop3/Imap accounts.

german Language

Installation of a sutable script on my server

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: imap, allows, several language, webmailer, german php, server language, php log, php script imap, german language german, pop3 server, pop3 php, php log script, php imap, log server, imap server, configure log, german script, pop3 script php, pop3 server php script, script pop3, php script pop3, php pop3, imap php script, pop3 php script, php imap script

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Selm, Germany

Mã Dự Án: #17832

2 freelancer đang chào giá trung bình $97 cho công việc này

albertandrejev

I can do this. Best regards.

$100 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
3.8
tanuj99

please see pmb for details

$94 USD trong 6 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2