Đã hoàn thành

Re do webpage look and feel

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ecommercejui với giá €250 EUR trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

We like to change the design of our excisting webpage to a webpage where clients have to click on photo's rather than text to go to categories and subcategories. Something like this: [url removed, login to view]

We want to keep the excisting CSS. Webpage should be responsive

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online