Đã Đóng

Website & IT

3 freelancer chào giá trung bình$1117 cho công việc này

mobileappsites

Dear Client, Greetings !! Thanks for providing us a chance to discuss this project. We have gone through your initial requirements. We have good expertise in this field and confident to provide you best quality Thêm

$3292 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
1.7
chrislehoang

Hi ! I'm expert PHP and PYTHON. (working 18h / day-7 days / week). I have high experience in developing e-commerce, personal blogs and mobile application development. I read through the project descriptions carefull Thêm

$35 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.4
ecomHorizon

Đây là thỏa thuận này - chúng tôi là công ty phát triển web dựa trên của Mauritius. Chúng tôi có một chương trình đi vào nơi mà chúng tôi đang cung cấp những triển vọng mới của chúng tôi để xây dựng trang web e-comm ch Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0