Đã Đóng

Xây dựng Website văn phòng ảo để quản lý hồ sơ công văn !

7 freelancer đang chào giá trung bình ₫57936508 cho công việc này

jinzhenzhu8691

My name is Li Ming. Hi, How are you? I’ve carefully gone through your job post. I am very much interested in your project with all of your requirements. I feel very confident on your project and You will get the " Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(19 Nhận xét)
6.9
widadsaghir1993

Hello sir. Nice to meet you. I'm a Web expert and FULL Stack Developer. I have checked your requirements carefully. I have rich experience in Laravel, PHP, Website design, CSS, Javascript, etc. I can start work i Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(27 Nhận xét)
5.7
ludwig333

Xin chào, tôi có thể làm dự án của bạn Như bạn có thể thấy từ đánh giá của tôi, tôi có một kinh nghiệm vững chắc trong việc xây dựng trang web bằng cách sử dụng laravel. Laravel là một khung công tác php mạnh mẽ. Nế Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(27 Nhận xét)
5.9
manhpham

Chào bạn, Mình ở Hải Phòng. Mình rất quan tâm tới dự án của bạn. Mình có thể trao đổi về dự án được không?

₫58333333 VND trong 45 ngày
(28 Nhận xét)
5.0
buldier08

My name is Nelson. How are you? I read your description carefully and fully understood what you need. I'm the best, highly skilled and talented Mobile app developer who can give you great help. As a senior and profess Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
Mickelson

Dear client I read your description carefully And very interested in your project I am pretty sure i can do your work in the short time I have full experiences in Laravel I know well the powerful routing, middle Thêm

₫58333333 VND trong 30 ngày
(15 Nhận xét)
4.1
₫55555556 VND trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
4.6