Đã Đóng

Nâng cấp website từ 2.0 lên 4.0

- Website đang chạy CS-Cart version 2.0.

- Website được host on-premise.

- Cần nâng cấp lên CS-Cart version 4.0.

- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu (thông tin khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, ...).

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế trang web, eCommerce, CS-Cart

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #25192093